KIRA-Akatemia

Hei kiinteistö- ja rakennusalan nuori ammattilainen! Hae mukaan KIRA-Akatemiaan. Lue lisää uutisesta!

Hei kiinteistö- ja rakennusalan nuori ammattilainen!

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin (https://kirafoorumi.fi/) luoma ohjelma alan eri sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta. 

KIRA-foorumin eli Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin muodostavat viisitoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan mm. tutustumalla kiinnostaviin organisaatioihin sekä ryhmissä tehtävän harjoitustyön kautta. Akatemian vuosikurssin enimmäiskoko on noin 20 henkilöä, josta SKOLille on allokoitu kaksi paikkaa. Ohjelman aikana käydään kattavasti läpi toimialan nykytilan ja tulevaisuuden haasteet eri sektoreiden näkökulmista. Lisäksi ohjelma tutustuttaa akatemialaiset monipuolisesti kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioihin ja tehtäviin. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle 10 vuotta työkokemusta.

Lisätietoja verkkosivuilla: www.kiraakatemia.fi

KIRA Akatemiaan voit hakea tämän linkin kautta.