Konsulttinuoret

Mikä? 

Konsulttinuoret on vuoden 2013 aikana perustettu verkosto nuorille konsulteille ja suunnittelijoille. Verkoston kohderyhmänä ovat teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla toimivat nuoret konsultit sekä alan opiskelijat. Verkosto toimii Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n alaisuudessa, mutta jäseneksi voi liittyä, vaikkei työnantaja olisi SKOL ry:n jäsen. Konsulttinuorten toimintaa pyörittää erillinen työryhmä.

Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Verkoston tehtävänä on myös tiedottaa jäseniään muun muassa SKOL ry:n toiminnasta ja koulutusmahdollisuuksista.

Miksi? 

Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen on pirstaloitunutta. Tietyillä aloilla nuorilla on monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua keskenään, mutta suunnittelu- ja konsulttialan nuorten yhteistä verkostoa ei ole aiemmin ollut olemassa. On ennakoitavissa, että suunnittelualan toimintaympäristö muuttuu yhä monimuotoisemmaksi, jolloin yhteistyötä tehdään enemmän eri alojen kesken. Tämän vuoksi on selvä tarve yhdistää voimat nuorten kesken.

Suuri määrä kokeneita asiantuntijoita tulee jäämään lähivuosina eläkkeelle eikä 1990-luvun laman vuoksi “luonnollisia” seuraajia tehtäviin ole riittävästi. Tämän vuoksi nuoret tulevat joutumaan vastuullisempiin tehtäviin aikaisemmassa vaiheessa työuraansa kuin vanhemmat kollegansa. Kehitys vaatii nuorten profiilin nostamista sekä nuorten valmistamista ottamaan vastaan tulevat haasteet. 

Kenelle? 

Konsulttinuorten verkoston kohderyhmänä ovat teollisuuden, talonrakentamisen ja infarakentamisen alalla toimivat nuoret konsultit, suunnittelijat ja tilaajat sekä alan opiskelijat. Verkostoon voivat liittyä myös henkilöt, joiden työnantaja ei ole SKOL ry:n jäsen.

 

Konsulttinuorten toiminta- ja viestintäsuunnitelmista saat lisätietoa kuluvan vuoden tapahtumista sekä toiminnasta.