Kuva: Hintsa Performance

Hintsa Performancen vinkit parempaan jaksamiseen

SKOL Konsulttinuoret järjesti Hintsa Performancen kanssa hyvinvointiaiheisen webinaarin joulukuussa. Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittäminen kiinnosti suunnittelu- ja konsultointialalla työskenteleviä laaja-alaisesti, ja tilaisuus keräsikin yli 90 osallistujaa linjoille. Hintsan riveistä webinaarin veti Nora Yrjölä, jolla on kattava hyvinvointi- ja valmennusalan kokemus ja hyvä näkemys siitä, mitkä asiat olisi hyvä nostaa keskiöön lähdettäessä parantamaan omaa jaksamista. Haastattelimme Noraa webinaarin jälkeen antaaksemme vinkkejä oman hyvinvoinnin kehittämiseen myös heille, jotka eivät päässeet osallistumana tilaisuuteen. 

Keskustellessa Noran kanssa siitä, miten hän tiivistäisi Hintsan Circle of Better Life -mallin keskeisimmän ajatuksen, hän korostaa tasapainoa eri osa-alueiden välillä: ”Hintsan Circle of Better Lifea voisi kuvata hyvinvoinnin kokonaisuutena ja pyöränä, joka tarvitsee kaikki kuusi elementtiä (ravinto, palautuminen, biomekaniikka, mentaalienergia, yleinen terveys ja fyysinen aktiivisuus) pyöriäkseen.” Samaan hengenvetoon Nora jatkaa, että tärkeimpänä on pyörän ydin, core, joka luo perustan hyvinvoinnille ja näille kuudelle elementille. Nora tuo esille Aki Hintsan sanat ”sisältä ulospäin”, joka tarkoittaa, että kun osaat vastata coren kysymyksiin kuka olet, missä haluat olla ja hallitsetko omaa elämääsi, on helpompi tehdä muutoksia ulkokehän asioihin. 

Halusimme myös kysyä, mitkä Nora näkee hyvinvointia ja jaksamista koskevina haasteina asiantuntijatyössä. Nora nostaa esiin työn pirstaleisuuden, ajanhallinnan ja tässä ajassa muuttuneet työtavat. Yrjölä korostaa, että näiden vuoksi jokaisen olisi tärkeä ottaa itse vastuu omasta hyvinvoinnista ja toimenpiteistä sen edistämiseksi. Kokonaisuuden toimimiseksi yksilön on panostettava enemmän elämän ja kalenterin suunnitteluun samaan tapaan, kuin urheilijoiden. Nora painottaa, että tässä suunnittelussa on otettava huomioon elämän kokonaisuus: työ, ravinto, palautuminen, fyysinen aktiivisuus, ihmissuhteet, harrastukset ja vanhemmuus. 

Olennaisena jaksamisen kehittämisessä etätyöarjessa Nora näkee myös oman kronotyypin huomioimisen, eli käytännössä sen, onko tehokkaimmillaan aamulla vai illalla. Noran mielestä on tärkeää yrittää saada vaihtelua päivän sisältöön ja hän korostaakin päivän katkaisua – taukojen pitäminen auttaa lisäämään keskittymistä ja palautumaan. Nora kommentoi, että ”Palautuminen sekä hyvän unen rakentaminen alkaa jo aamusta. Työn ja vapaa-ajan katkaiseminen selkeästi jollain rutiinilla varmistaa sen, ettei työt jatku päivästä iltamyöhään.” 

Vinkkeinä oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin parantamiseen Nora antaa itsensä kuuntelun opettelemisen. ”Tuntemalla itsemme on helppo löytää niitä osa-alueita, joissa meillä on kehitettävää.”, Nora kommentoi. Nora palaa samassa coren kysymyksiin ja painottaa vastauksien niihin toimivan kompassina elämän suunnan ja merkityksen etsimisessä. ”Kun osaamme vastata kysymykseen miksi tekisin toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi, on helpompi löytää motivaatio ja syy toimia”, Nora kertoo. 

Kysyttäessä Noralta, mikä on hänen saamansa tärkein oppi Aki Hintsalta, hän vastaa: ”Ehdottomasti se, että jokaisen tulisi yrittää olla tänään hieman parempi, kuin eilen. Kun tekee jokainen päivä pieniä asioita hyvinvoinnin eteen, menestys tulee sivutuotteena. Elämää ei voi maksimoida, vaan sitä tulee optimoida. Emme voi olla täydellisiä ja suorittaa kaikkea täysillä. On tärkeää osata valita tärkeimmät asiat elämässä ja keskittyä niihin.” Nämä sanat toimivat monelle hyvänä ohjenuorana alkaneeseen vuoteen. 

Kuva: Hintsa Performance