SKOL_KN_01

Tutustu vuoden 2021 työryhmään!

Tutustu SKOL Konsulttinuorten vuoden 2021 työryhmään!

SKOL Konsulttinuorten vuoden 2021 työryhmä koostuu monialaisista tekijöistä, joita kaikkia yhdistää halu kehittää itseään sekä konsulttialojen tunnettuutta.

Työryhmätyöskentely tarjoaa avainpaikan kehittää omaa osaamistaan töiden tai opiskelujen ohella sekä mahdollisuuden olla eturintamassa kuulemassa suunnittelualojen trendeistä. Ammattitaitoiseen ja monialaiseen työryhmään voit tutustua lukemalla artikkelin henkilöesittelyt.

Esittelyssä vuoden 2021 työryhmä

Oona Johansson
Oona Johansson 2021

Olen teollinen muotoilija, joka teknisen osaamisen lisäksi pyrkii töissään käyttäjäkeskeiseen muotoiluun erilaisissa kaupunkimuotoiluun keskittyvissä projekteissa. Esimerkkiprojektejani ovat mm. Helsinki -pylväiden suunnittelu (valaisin- ja liikennepylväiden tuoteperhe), Seurasaarenselän ja Itäisen rantareitin opastus sekä moninaisten työpajojen fasilitointi. SKOL Konsulttinuorten puheenjohtajana tavoitteenani on kehittää työryhmän vuorovaikutusta sekä edistää konsulttialojen tunnettuutta.

Saara Lassila
 Saara Lassila 2021

Työskentelen geoteknisenä suunnittelijana ja erityisenä kiinnostuksen kohteenani on ilmastoviisaat ratkaisut. SKOL Nuorten hallituksessa haluan parhaani mukaan auttaa ja tukea puheenjohtajaa vastuissaan sekä työryhmäläisiä tapahtumien järjestämistä.

Amanda Laakkonen
Amanda Laakkonen 2021

Työskentelen sähkösuunnittleijana Granlund Oy:ssä, jossa päivittäiseen työnkuvaani kuuluu sähkösuunnitelmien teko Autocad sekä Revit ohjelmilla. Työni tavoitteena on luoda kestäviä sekä teknillisesti laadukkaita ratkaisuja, jotka palvelevat loppukäyttäjää. Referenssihankkeita, joissa olen ollut mukana ovat mm. Tripla sekä Espoon kaupunginsivistystoimen tilat Espoossa. SKOL Nuorten hallituksessa tavoitteenani on hallitabudjettia työryhmää edistävällä tavalla sekä ohjata varoja toiminnan reformointiin.

Pieta Haukka
Pieta Haukka 2021

Työskentelen suunnittelijana A-Insinöörit Oy:ssä, pääosin katu- ja kunnallistekniikan  parissa. Katusuunnittelijan työnkuvaan kuuluu muun muassa turvallisen, toimivan,  kestävän ja viihtyisän katuympäristön suunnitteleminen. Lisäksi minulle on kertynyt  osaamista tie- ja liikennesuunnittelusta, jotka ovat usein hyvin lähellä  katusuunnittelua. Katusuunnittelijan työ on suunnitteluvaiheesta ja sijainnista sekä  projektin luonteesta riippuen kytköksissä myös muihin aloihin, kuten maankäyttöön  sekä geo- ja siltatekniikkaan. Toimin SKOL konsulttinuorissa jäsenvastaavana.  Tavoitteenani on edistää työryhmän toiminnalla yhteistyötä nuorten suunnittelu- ja  konsulttialojen ammattilaisten välillä, erityisesti niiltä aloilta, joilla on selkeitä  yhtymäkohtia.

Milla Kiiskinen
Milla Kiiskinen 2021

Työskentelen tällä hetkellä Granlundilla energiatehokkuushankkeiden parissa, eli kartoitan asiakkaille kustannustehokkaita ratkaisuja energiatehokkuuden ja sisäympäristöolosuhteiden parantamiseen. Energiatehokkuushankkeiden tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä hyödyntämällä vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja, kuten maalämpöä ja aurinkoenergiaa, sekä rakennuksen sisäisiä hukkaenergiavirtoja. Minua ovat motivoineet sekä opinnoissa että työelämässä ympäristöasiat ja innovatiiviset energiaratkaisut, joista oppii jatkuvasti uutta vaihtelevien projektien ansiosta. Erityisesti olen kiinnostunut uimahallien energiankierrätysratkaisuista, joita käsittelin juuri valmistuneessa diplomityössäni.  SKOL Konsulttinuorten tapahtumavastaavana tavoitteenani on järjestää yhdessä muiden työryhmäläisten kanssa ajankohtaisia sekä konsultti- ja suunnittelualaa edistäviä tapahtumia, hauskanpitoa ja verkostoitumista unohtamatta.

Katriina Kukkonen
Katrina Kukkonen 2021

Toimin oppilaitosyhteistyön ja opiskelijatoiminnan koordinaattorina Rambollilla. Vastaan mm. opiskelija- ja rekrytointitapahtuminen järjestelyistä. Minulla on hyvät kontaktit oppilaitoksiin ja alan toimijoihin. SKOL Konsulttinuorten työryhmässä toimin yhteistyötiimissä. Tiimi vastaa yritys-, oppilaitos- ja järjestöyhteistyöstä.

Kim Lindfors
Kim Lindfors 2021

Työskentelen projektipäällikkönä Granlund Häme Oy:ssä sähköosastolla, päivittäiseen työnkuvaani kuuluu  sähkösuunnittelun lisäksi projektien johtaminen ja huolehtiminen. Projektien läpivienti alusta loppuun saakka,  ongelmatilanteiden ratkaisu. Suunnitelmien tavoitteena on edistää energiatehokasta ja viimeistä tekniikkaa tänä  päivänä. Oman työni ohella, toimin myöskin toimistomme työsuojeluvaltuutettuna, sekä ICT-tukihenkilönä ja  tietomallivastaavana. Käytän päivittäin mallinnusohjelmien lisäksi myöskin Magicad for Electricalia, sekä CADSin  ohjelmistoja. SKOL Nuorten työryhmässä toimin yhteistyötiimissä, jossa pyrimme hyvään yhteistyöhön yritys-,  oppilaitos- sekä järjesteöyhteystyökokonaisuuksissa.

Manish Jaiswal
Manish Jaiswal 2021

I am a structural design engineer with expertise in Finite element analysis and reinforced concrete design. I have been involved in diverse range of projects ranging from design and analysis of Pile-slab foundation for high-rise coastal building, finite element modelling of station for proposed Pisarata project in Helsinki. I have been associated with SKOL for several years now, initially as participant at the events and then as member of the working committee and Head of International affairs since 2020. My goal in this capacity is to seek closer co-operation with similar other organisations throughout EU and facilitate the exchange of ideas.

Tomas Norrena
Tomas Norrena 2021

Työskentelen Swecolla asiantuntija- ja myyntitehtävissä etenkin kiertotaloushankkeiden parissa. Taustani on ympäristötekniikan parista ja ennen Sweco-uraani olen työskennellyt energiasektorilla erinäisissä tehtävissä. Olen tottunut työskentelemään asiakasrajapinnassa sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä eri projekteissa – olen lisäksi mukana myös EFCA:n toiminnassa. Konsulttinuorissa olen osa tiimiä, joka vastaa kansainvälisinten suhteiden lisäksi viestinnästä. Tavoitteenani on lisätä SKOL Konsulttinuorten tunnettavuutta sekä edistää osaltani työryhmän suhteita.

Alvar Lehtonen
Alvar Lehtonen 2021

Työskentelen LVI-suunnittelijana Sitowise Oy:ssä, suunnittelen pääsääntöisesti koulu- ja toimisto-rakennuksia. Valmistuin Diplomi-insinööriksi Aalto yliopistosta vuonna 2020, ennen maisterinvaihetta valmistuin Arcadan AMK:sta linjalta Hajautetut energiajärjestelmät. Syksyllä pidän pari kurs-
sia samaisessa koulussa. Vapaa-ajalla tykkään urheilla, ulkoilla ja matkustella. SKOL konsulttinuorissa olen toiminut viestintätiimissä sekä ollut mukana International affairs-työryhmässä.